top of page

Clwb Tenis Pen-y-ffordd

Mae Clwb Tenis Pen-y-ffordd yn cael ei leoliad ym mhentref Pen-y-ffordd, yn y gogledd-ddwyrain o Gymru (Sir-y-Fflint), ac mae'r clwb yn croesawu pawb.


Mor agos i'r goror ydy Pen-y-ffordd, does dim llawer o bobl yn medru siarad Cymraeg yn yr ardal, yn anffodus.  Ond mae rhai aelodau'r clwb yn siarad yr hen iaith, yn cynnwys y cyn-gadeirydd y Clwb a'i fab, ac mae hyfforddwr y clwb, Mike Herd, wedi astudio Cymraeg i Lefel 'A' (er bod o'n ddweud dydy o ddim yn medru siarad yr iaith o gwbl rŵan!). Beth bynnag, mae llawer o bobl yn dal yn falch i fod yng Nghymru, hyd yn oed pan maen nhw'n siarad Saesneg yn unig, ac mae pawb yn gyfeillgar o le bynnag maen nhw'n dod!

Os dach chi'n meddwl am ymuno'r clwb, dach chi'n medru bod yn hyder bydd pawb yn y clwb yn rhoi croeso mawr i chi, a dach chi'n siŵr i gael llawer o gyfleoedd i fwynhau rhai tenis - yn fuan dechrau... "Mwynhewch ... Cystadlwch ... Byddwch yn iach ... Chwaraewch denis"!Yn anffodus, does dim digon o amser i wneud safle we'r clwb yn ddwyieithog, ond gobeithio dach chi'n hapus efo'r safle a'r wybodaeth yn cael ei arlwyo.  Os mae gynnoch chi unrhyw gwestiwn, cysylltu'r clwb​ trwy'r safle we 'ma.Pob hwyl,

Clwb Tenis Pen-y-ffordd

Mwynhewch | Cystadlwch | Byddwch yn iach | Chwaraewch denis!
bottom of page